Om oss – Advokathuset Sandefjord

Om oss

 

Advokathuset Sandefjord er en videreføring av virksomhet etablert av advokat Anders E. Heimdal i 1976. Kontoret hadde da sin virksomhet i Torget 1A. Kontoret hadde da i likhet med flere andre advokatfirmaer i Sandefjord sin virksomhet i Torget 1A.

I 1982 flyttet virksomheten til Storgata 1, og virksomheten ble utvidet med advokat Christopher Gallaher og advokat Per Arne Rosendal.

Advokat Tormod Bergem begynte som advokatfullmektig i 1989, og advokat Jørn Johannessen kom inn som partner i 1996.

Kontoret hadde i denne perioden omfattende bistand overfor lokale næringsdrivende og privatpersoner. Kontoret hadde i tillegg sekreteriat funksjon og gårdsbestyrelse både for Sandefjord Handelstandsforening og Sandefjord Håndverkerforening.
I 1997 kjøpte Anders Heimdal, Tormod Bergem og Jørn Johannessen eiendommen i Rådhusgata 6 og Advokathuset Sandefjord ble etablert. I tillegg til ordinær advokatvirksomhet har kontoret også drevet inkassobyrå og eiendomsmeglervirksomhet.

Virksomheten har i dag 5 advokater og er derved et av de største advokatkontorer i Sandefjord. Kontoret yter fremdeles bistand både til lokale næringsdrivende og til privatpersoner innenfor de fleste rettsområder.

 

Våre medarbeidere

Bjørn SteneAdvokat | Partner

bjornstene@advokathuset.no | 924 12 081

Mer info
Christopher KnutsenAdvokat | Partner

knutsen@advokathuset.no | 40 40 24 64

Mer info
Nadia Ødegård SalhiAdvokat

salhi@advokathuset.no | 924 07 826

Mer info
Ole RevhaugAdvokat | Partner

revhaug@advokathuset.no | 920 24 641

Mer info
Tormod BergemAdvokat | Partner

bergem@advokathuset.no | 917 88 990

Mer info
Anette SchrøderAutorisert regnskapsfører | Registrert revisor

schroeder@advokathuset.no

May Brit HvitsteinAdvokatsekretær

post@advokathuset.no