Avtalerett – Advokathuset Sandefjord
Avtaleretten

Avtaleretten handler om reglene om avtalers tilblivelse; gyldighet og ugyldighet av avtaler. Hvem som har fullmakt/er legitimert til å inngå avtaler, avtalerevisjon og tolking av avtaler. Våre advokater kan kontaktes for spørsmål om en eksisterende avtale, avtaleutkast du vurderer å signere, m.m. Vi kan også sette opp avtale om et forhold for deg.