Barnevernrett – Advokathuset Sandefjord
Barnevernrett

Barnevernrett omhandler forholdet mellom barn, foreldrene og barnevernet. Lov om barneverntjenester (barnevernloven) har som formål å sikre at mindreårige som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernloven skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Det er barneverntjenesten i den enkelte kommune som skal følge opp dette.

Foreldre som blir kontaktet av barneverntjenesten kan oppleve henvendelsen og prosessen ubehagelig eller urettferdig. Barneverntjenesten kan fatte en rekke vedtak i forbindelse med saker. Slike vedtak kan påklages. Større saker om omsorgsovertakelse går for fylkesnemnda. Vi har advokater med lang erfaring fra saker om barnevern. Det innvilges som hovedregel fri retthjelp i saker om barnevern. Ta kontakt for bistand i din sak.