Erstatningsrett – Advokathuset Sandefjord
Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. I privatretten dreier det seg gjerne om økonomisk erstatning for et formuesgode som noen andre er skyld i at har gått tapt. På strafferettens område dreier erstatning seg ofte om tap av inntekt etter at en person har vært utsatt for en straffbar handling.