Familie og skifte – Advokathuset Sandefjord
Familie og skifte

Ekteskapsloven omhandler reglene om inngåelse (ektevigsel) og oppløsning (separasjon og skilsmisse) av ekteskap.

Særlig praktisk er reglene om hvordan ektefellenes formue skal deles ved samlivsbrudd/skillsmisse. Ektefeller kan i ektepakts form avtale en annen ordning enn den som følger av loven. Kontakt oss dersom dere ønsker å få satt opp en ektepakt.

Deling av verdier i forbindelse med skillsmisse, kan være vanskelig. Hovedregelen er at man slipper å dele verdier man hadde med seg inn i ekteskapet, mens de verdiene man opparbeidet under ekteskapet er gjenstand for deling. Det finnes imidlertid en rekke unntak og vilkår i reglene. Våre advokater har gjennomført mange slike saker og kan bistå på et hvert trinn i prosessen.