Konkurs – Advokathuset Sandefjord
Konkurs

Rettsområdet regulerer reglene rundt åpning av konkurs, kreditorers beslagsrett i skyldnerens formuesgoder og rettsforholdet kreditorene imellom.
Våre advokater har bostyreroppdrag og kan også bistå ved konkursbegjæring, eller med å rette krav i konkursbo eller ved omgjøring av konkursåpning, m.m.