Panterett – Advokathuset Sandefjord
Panterett

Panterett handler om sikkerhet i formuesgoder for at et krav blir oppfylt. Typisk at banken har pant i boligen som sikkerhet for nedbetaling av gjelden. Dersom forpliktelsen/kravet ikke blir oppfylt kan det bli aktuelt å ”realisere pantet”, gjennom for eksempel tvangssalg av formuesgodet, typisk boligen.

Våre advokater bistår både med etablering av sikkerhet for et krav og forhandlinger/realisering ved manglende oppfyllelse.