Pengekrav – Advokathuset Sandefjord
Pengekrav

Våre advokater bistår med inndrivelse av pengekrav. Sentralt er gjerne om det kan oppnås dekning hos debitor/om vedkommende har verdier. Våre advokater forsøker alltid å finne en minnelig løsning dersom du som klient ønsker dette. Ofte kan man være økonomisk mer tjent med å få inn en del av kravet raskt enn å gå inn i en tidskrevende prosess hvor det er usikkert om man oppnår dekning.

Noen pengekrav/gjeldsbrev kan inndrives direkte. I andre forhold kan det være nødvendig å få dom for kravet før det kan innfries. Våre advokater har en kommersiell innstilling og kan bidra med de rådene du trenger.