TESTAMENT / ARVERETT – Advokathuset Sandefjord
Testament / Arverett

Arveretten regulerer hvordan fordelingen av formuesgodene til en avdød person skal skje mellom arvingene. Arveloven inneholder regler om hvordan fordelingen skal gjøres. Lovens regler kan suppleres med testament. Det er nærmere regler i loven om hvordan testament skal utføres, samt hva som kan reguleres i et testament.

Våre advokater kan hjelpe deg å sette opp testament.

I forbindelse med dødsfall er det for arvinger gjerne en rekke praktiske spørsmål rundt oppgjør av boet etter avdøde. Om man skal ha offentlig eller privat skifte. Hvem som skal ha fullmakt på vegne av boet, m.m..

Våre advokater har lang erfaring med testament, arverett og oppgjør av dødsbo og kan bistå på ethvert trinn i prosessen.